1.1. Societatea comerciala Webmaster S.R.L. (in continuare Prestator de sevicii) inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J19/861/02.10.2006, adresa  B-dul Fratiei 4/A/8, Miercurea Ciuc, 530112 Romania,  ) asigura serviciile stabilite in Contractul de prestatatie (in continuare: Contract) clientilor care se aboneaza la serviciile prestate conform listei de preturi actuale si corespunzator Conditiile Genereale de Contract (in continuare CGC).

 

1.2. Abonatul prin semnarea Contractului aproba cele cuprinse in Condittile Generale de Contract (CGC).

 

2. Drepturile si Obliagtiile Prestatorului

 

2.1. Prestatorul este obligat sa asigure serviciile descrise in Contract printr-o disponibilitate de 99 % pe an. In aceasta disponibilitate nu se includ intretinerile anuntata prealabil. Prestatorul nu este rapunzator de pagubele sau de orice fel de daune pe care le produce imposibilitatea accesarii timp de 72 ore la spatiul de web sau na putu efectua corespondenta prin e-mail.

Intrucit in acceserea serviciilor de gazduire se constata o pierdere mai mare produsa din culpa Prestatorului, in acest caz Abonatul ii revine sarcina returnarii taxei pentru serviciile de gazduire pentru perioada ce depaseste 72 ora. Returnarea (taxelor incasate) ii revine Abonatul doar in cazul in care intreruparea serviciilor este cauzata de Prestator sin u este valabila daca intreruparea serviciilor este cauzata de Abonatul sau din cauza unei terti (de exemplu servicii internet, etc.). Returnarea taxelor se face doar in cazul taxei serviciilor de gazduire cu scadarea cheltuierilor ce s-au ivit in relatii cu numele de domeniu.

 

2.2. Preastatorul este obligat sa asigura serviciile solicitate cel tirziu pina in a 8-a si de la incheirea Contractului. Exceptia reprezinta serviciile adaugate, oferite de terti pe care Prestatorul le intermediaza catre Abonatul. Inceputul acestor servicii intrain atributia partii terte .

 

2.3. Prestatorul asigura ajutor technic gratuit pentru utilzarea serviciilor solicitate.

 

2.4. Prestatorul are dreptul sa factureze catre Abonatul taxele actuale cuprinse in lista de preturi. Facturarea se face la inceputul perioadei de plata exceptie facind de le aceasta taxele legate de folosiriii, care urmeaza sa fie facturate sfarsitul perioadei de plata. Prima factura este emisa de catre prestator solicitarea comenzii, factura pe care Abonatul este obligat sa o achite la incheierea Contractului. Abonatul are dreptul sa ridice preturile la 1 februarie al celui de-al doliea an de contract, in functie de masura inflatiei. Shcimburile conditiilor contractuale, in  mod similar cu conditiile prezentului contract, Presatatorul le va publica pe adresa de internet: www.webhoster.ro.

 

2.5. Prestaorul are dreptul sa schimbe unilateral continutul si pretul prestarilor de servicii der e obligat ca sa anunte Abonatul cu 30 de zile anterior schmbarilor planificate sa anunte Abonatul despre aceste schimbari prin e-mail. Nu poate fi modifica nici taxa si nici continutul prestatorilor platite anticipat.

 

2.6. Presatorul are dreptul sa suspende sau sa desfaa contractul cu efect imdeiat daca Abonatul incalca urmatoarele prevederi:

 

2.6.1. Este interzisa ocuparea sptiului de web cu materiale ilegale, pornografice sau care sa lezeze drepturile de autor si bunul simt.

2.6.2. Este interzisa asezarea in spatiul de web a unor programe care pot aduce daune sau nu sint proprii pentru rularea prin sistemele divizate.

 

2.6.3. Este interzisa trimitarea prin Interneta e-mailurilor cu scap de reclama nesolicitat sau deranjarea altor utilzatori.

 

2.6.4. Pericliteaza functionabilitatea, securitatea serverilor puse retelelor la dispozitie de Prestator, incluzind si  cazului in care prestcetiile reprezinta o incarcarea  retelui mai mare decat incarcarea medie. Limitarea serviciilor de cauzele mentionate nu substituie Abonatul de la plata taxelor serviciilor de care Abonatul a beneficiat inca inainte de limitarea acestora. Prestatorul nu isi ia raspundea asupra daunelor produse din aceste cauze.

 

2.7. Prestatorul in masura asteptarilor, sa protejeze cu grija datele introduse de pe serverele Prestatorului de servicii, dar nu isi asuma responsibilitatea pentru datele sau pentru consecintele pagubelor produse de pierderea datelor

 

2.8. Prestatorul are dreptul sa contabilizeze datele Abonatului dar nu poate sa le prudea unui terti fara acordul scris al Abonatului.

 

2.9. Prestatorul isi rezerva dreptul ca referintele siteurilor incarcate sa le incadreze in propriile structuri de website.

 

2.10. Prestatorul au dreptul sa modifice unilateral prezentul CGC in schimb trebuie sa-si instuiintete clientii inainte de intrarea in vigoare a schimbarilor.

 

3. Drepturile si Obligtiile Abonatului

 

3.1. Abonatul este obligat sa asigure ardverul, softverul si conditiile de telecomunicatie necesare prestatorilorde servicii.

 

3.2. Abonatul e obligat sa foloseasca prestarile conform insructiunilor in caz contrar Prestatorul are dreptul sa suspende serviciile sau sa desfaca contractul efect imediat. Abonatul este raspunzator pentru daunele produse din cauza folosirii gresite sau necoresponzatare.

 

3.3. Abonatul este obligat sa pastreze secret asupra codurilor de identificare necesare pentru solicitarea serviciilor; Abonatul este raspunzator pentru daunele produse de folosirea ilegala a servicilor.

 

3.4. Abonatul este obligat sa plateasca pentru serviciile solicitate taxele indicate in lista de preturi. Abonatul ia la cunostinta ca in cazul de intirzierii achitarii facturilor Prestatorul are dreptul sa limiteze prestarile sa suspinde sau sa aplice dobinzile moratorie reglementat juridic sa furnizeze datele Abonatului catre o firma incasatoare de debite cu care Prestatorul ste in  legatura. Abonatul primeste si facturile electronice de la Prestator.

 

3.5. Abonatul este obligat sa anunte schimbarile legate de datele detinute de Prestator in termen de 15 zile.

 

3.6. Partile in cazul in care serviciile cuprind si inregistre de nume de domeniu trebuie sa incheia contractul pe o perioada de minim 12 luni. Daca Abonatul reziliaza Conractul e Prestare in decurs de 12 luni, nu este sculit de la plata care revin celor 12 de luni de Prestari.

4. Valabilitatea Contractului

 

4.1. Servicile reglementate in prezenta CGC sunt furniozate de catre Prestator pentru Abonatul pentru perioada stabilita in contract.

 

4.2. Daca una dintre parti cu cel putin o luna inaninte de expirarea contracului nu cere contrariul, contracul se transforma automat intr-un contract pe o perioada nelimitata.

 

4.3. Daca Abonatul reziliaza Contractul incheiat pe o perioada limitata, este obligat sa achite intr-o singura suma taxa valabila pentru timpul pe care s-a incheiat contractul.Rezielierile de contract se pot face numai in scris, pe cale postala sau pe calea e-mailului. Contractul nu se poate rezilia cu efect retroactiv.

 

4.4. In cazul in care Abonatul reziliaza contractul incheiat pe o perioada nelimitata, este obligat sa insiinteze Prestatorul cu 30 de zile inainte de achitarea taxei,  astfel  Prestatroul nu mai trimite urmatoarea factura inca Abonatul poate sa uzeze de serviciile prestate inca 30 de zile. Rezilierea de contract se poate face numai in scris, pe cale postala sau pe calea e-mailului. Contractul nu se poate rezilia cu efect retroactiv.

 

4.5. Ambele parti sunt indreptatite sa rezilierer cu efect imediat la Contract daca partea cealalta incalca prevederile prezentului contract.

 

4.6. Rezilierea contractului nu sculesti Abonatul de obligatiile ei s-au ivit pina la data rezilierii de exemplu obligatiile de plata.

 

4.7. Daca serviciile ii revine returnarea taxei proportional cu perioada neutilzata. Returnarea taxei nu va avea loc pe servicii serviciide inregistrarea  de domenii si servicii de intretinere. Prestaorul in nici un caz nu se poate trage la raspundere pentru violarea integritatii datelor stocate pe server si in acest caz nu se poate obliga contravaloriidaunelor ivite.

 

4.8. In cazul in care Abonatul initiaza sistema serviciilor sau rezierea contractului, taxele deja facturate si platite nu se vor restitui. Daca Abonatul in cadrul unui contract solicita mai multe servicii  „chiar de asemenea tipuri” acestea se refera la fiecare dintre servicii in mod seperat.

 

5. Vis Maior

 

5.1. Nici una dintre parti nu este rapinzatoare de efectuarea obligatiilor cuprinse in contract in cazurile in care survin evenimente inevitabile din afara  sferei de interes a partilor. Astfel de conditii pot fi considerate de ex: catastrofe naturale, incendii, inundatii, ordinul autoritatilor, stara de urgenta, revolutie, razboi civil, razboi, grera sau sistari de lucru asemenatoare, atacuri asupra servelor, atacuri ale hackerilor, accesari ilegale, etc.

 

5.2. Daca din cauza evenimentelor de fata majora perioada de sistare  depaseste 2 luni, oricare dintre parti are dreptul la rezilierea cu efect imediata a contractului.

 

5.3. In cazul evenimentelor de forta majora partea atinsa este obligata sa anunte cealalta parte in scris.

 

5.4. Pentru serviciile deja prestate noci evenimentului din cazul Vis Maior nu reprezinta o scuza pentru machitarea facturilor.

 

6. Diverse

 

6.1. In cazul problemelor nereglementate de prezenta CGC se aplica Codul Civil Roman in vigoare si alte regulamente legislative precum si standardele romane de Internet in vigoare.

 

6.2. In cazul de orice fel de litigii parile stipuleaza competenta exclusiva a Judecatoriei cu jurisdictie din teritoriul sediului Prestatorului de servicii, in cazul in care problema dezbatut nu poate fi rezolvata in primul rand pe cale pasnica.

 

Valabil din 25.10.2006 pina la retragere.

 
 
   


  2006 © WEBMASTER S.R.L.      Suport Clienţi | Întrebări frecvente | Documenţatie | Contact | Gazduire web | Forum